Skoleruta 2019-2020

Skoleruta for Håkvik skole - skoleåret 2019-20

*Elevene avsp. 20.12 for forskjøvet skoledag med salgsmesse om ettermiddagen.

**Elevene avsp. 19.06 for forskjøvet skoledag med sommeravslutning om ettermiddagen.

Heldagsåpen SFO 20.12 og 19.06.

SFO har planleggingsdag fredag 16.08 (SFO stengt).

SFO oppstart 29. juli.

SFO er stengt i romjul og i stille uke i påsken i tillegg til 4 uker i juli. Heldagsåpen SFO på elevfrie skoledager.