Skoleruta 2020-2021

Skoleruta for Håkvik skole - skoleåret 2020-21

Merknader for Håkvik skole:

Elevene avspaserer 18.12 for forskjøvet skoledag med salgsmesse om ettermiddagen.

Elevene avspaserer 18.06 for forskjøvet skoledag med sommeravslutning om ettermiddagen.

Åpningstider SFO:

SFO oppstart 3. august.

SFO har planleggingsdag fredag 14.08 (SFO stengt).

SFO er stengt i romjul og i stille uke i påsken.

Fellesferie (SFO sommerstengt) uke 27, 28, 29 og 30 (5. juli - 2. august 2021)

Heldagsåpen SFO på elevfrie skoledager.