Skoleruta 21/22

Skoleruta for Håkvik skole - skoleåret 21/22

Merknader for Håkvik skole:

Elevene avspaserer tirsdag 21.desember for forskjøvet skoledag med salgsmesse om ettermiddagen.

Elevene avspaserer torsdag 23.juni for forskjøvet skoledag med sommeravslutning om ettermiddagen.


Åpningstider SFO:

SFO oppstart mandag 2.august.

SFO har planleggingsdag fredag 20.august (SFO stengt).

SFO er stengt i romjul og i stille uke i påsken.

Heldagsåpen SFO på elevfrie skoledager.