Skoleruta 22/23

Skoleruta for Håkvik skole - skoleåret 22/23

Merknader for Håkvik skole:

Elevene avspaserer onsdag 21.desember for forskjøvet skoledag med salgsmesse om ettermiddagen.

Elevene avspaserer torsdag 22. juni for forskjøvet skoledag med sommeravslutning om ettermiddagen.


Åpningstider SFO:

SFO oppstart mandag 1.august.

SFO har planleggingsdag fredag 19.august (SFO stengt).

SFO er stengt i romjul og i stille uke i påsken.

Heldagsåpen SFO på elevfrie skoledager.