Utviklingsarbeid

Narvikskolen har dette skoleåret to felles skoleutviklingsprosjekter:

  • Olweusrevitalisering
  • Skolebasert kompetanseutvikling - Fagfornyelsen

Håkvik skole skal i tillegg jobbe med Vurdering for læring/ Fagfornyelsen - hvor elevmedvirkning står i fokus. Dette i samarbeid med Nord Universitet og Beisfjord skole.