Foreldrekontakter og FAU 2020/2021

Foreldrekontakter og FAU-medlemmer skoleåret 2020/2021.
(Noen trinn mangler vara og dette skal velges på høstforeldremøtet)