Håkvik skole - nyheter

Alle barnehager og skoler er stengt på grunn av koronavirus.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Hvis elevene er syke skal dette meldes i Visma, som vanlig.

Informasjon til foresatte - uke 12

Informasjon til foresatte 20. mars 2020

Helsesykepleier

Selv om skolen nå er stengt, kan dere fortsatt få tak i helsesykepleier. Hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, tar du kontakt på telefon.

Ring eller send SMS til: 99433230

Hilsen helsesykepleier Line :)

Til elevene fra helsesykepleier - uke 13

Koronavirus

I samråd med kommuneoverlege og fungerende smittevernlege Sverre Håkon Evju iverksetter Narvik kommune følgende anbefalingen fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen:

Alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Søndag 8. mars besluttet Fylkesmannen i Nordland etter råd fra Helsedirektoratet å utvide anbefalinger om hvem som skal være i hjemmekarantene.

Hjemmekarantene gjelder nå for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

I samråd med kommuneoverlege og fungerende smittevernlege Sverre Håkon Evju iverksetter Narvik kommune anbefalingen fra Fylkesmannen. Det betyr at alle ansatte, elever og barn som har vært i smitteområder ikke skal møte på jobb, men holde seg i hjemmekarantene i 2 uker fra ankomst til Norge. Fraværsgrensen for elever er utvidet og vil ikke slå inn i disse tilfellene.

Det er tre grupper vi spesielt henviser til:

 • De som har oppholdt seg i land med utbredt eller vedvarende smittespredning.
 • De som kan ha vært i kontakt med smittede.
 • De som har merket symptomer på koronavirus

Folkehelseinstituttets hjemmesider har til enhver tid oppdatert informasjon om koronavirus.

Folkehelseinstituttet har også informasjonstelefon: 815 55 015

Direktelenke til oversikt over områder med spredning av koronavirus.

I Nordland fylke har det den siste uken vært vinterferie for skolene. Det er derfor nærliggende å anta at det er flere personer som kan ha vært på vinterferie i smitteområder, og kan ha blitt smittet av koronavirus. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole/barnehage mandag 9. mars, for å hindre videre smitte.

Hvilke områder som defineres med vedvarende smitte er under kontinuerlig vurdering. Ved en eventuell utvidelse til å gjelde ytterligere land enn i dag vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i land som i dag ikke er på listen, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i hjemmekarantene på et senere tidspunkt.

Hva betyr dette?

Dette betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Dette omfatter å:

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå reiser
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • Unngå nær kontakt med andre

På folkehelseinstituttets hjemmesider finner du mer informasjon om hva hjemmekarantene omfatter.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

På www.narvik.kommune.no kan du lese mer om hvordan man tar kontakt med helsevesenet ved mistanke om smitte.

Visma Flyt skole - foresatte

På Håkvik skole ta kontakt med liv.heidi.bakke@narvikskolen.no eller astri.sletteng@narvikskolen.no for spørsmål.

Spørsmål angående Visma Flyt og SFO kontakt merete.oien@narvikskolen.no

Tilgang på Appwriter og TxtAnalyser

Alle elever i Narvikskolen har nå tilgang til å bruke AppWriter og TxtAnalyser.

AppWriter er et lese- og skrivestøtteverktøy. TxtAnalyser er et språkverktøy som

kan korrigere elevenes stave- og grammatikkfeil i sanntid. Begge verktøyene kan

brukes av alle elever.

Elever og lærere på skolen får fremover opplæring i bruk av verktøyene.

Les mer om verktøyet her.


Friluftsskole i vinterferien, 2. - 4. mars

Narvik kommune i samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd inviterer til Friluftsskole i vinterferien 2.- 4. mars.

Friluftsskolen er et tilbud for elever i alderen 10 – 13 år (elever i 5.- 7. klasse). Det er ingen deltakeravgift.

Les mer om friluftsskolen i vinterferien

Påmelding

Elevrådet 2019/20

I elevrådet for skoleåret 2019/20 sitter Philip, Elvira, Erle, Børge, Ronja, Benjamin, Jonas og Andrea.


Aktivitetsdag i fjæra

Onsdag i uke 36 arrangerte 7. trinn aktivitetsdag for resten av skolen. Dette er en årlig tradisjon, og årets utgave ble holdt på håkvikleira. Her var det 9 ulike stasjoner som alle elevene var innom, i grupper på tvers av trinnene. Til tross for litt varierende høstvær var alle i godt humør, og det ble en kjempefin dag. Årets aktiviteter var vardebygging, skattejakt, sisten, stjerneorientering, “ku og fjøs”, landart, filmquiz, flyndrekast og vannrør med ball.

Kampanje mot lus

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer foresatte til å foreta lusesjekken i uke 37, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.


Opplæringslovens §9-A

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

Bestille skolemelk

Det er nå åpnet for å bestille skolemelk for skoleåret 19/ 20. Foresatte bestiller selv skolemelk fra skolelyst.no.

Alle elever får nå tilbud om et melkefritt alternativ - Havredrikk.

For mellomtrinnet er det følgende endring:

Økologisk lettmelk bringebær er erstattet med Smoothie Frukt og grønnsak.

Ellers er utvalget for bestilling som tidligere.

Bestille skolefrukt, skoleåret 19/ 20

Håkvik skole tilbyr skolefrukt til sine elever. De som ønsker å bestille skolefrukt gjør det på nettsiden skolefrukt.no

Tinestafetten 2019

Håkvik skole deltok med fire lag på Tinestafetten på Narvik stadion tirsdag 9.mai. 7.trinn stilte med to lag og 16 elever deltok. Begge lagene vant overlegent i hvert sitt heat, og Håkvik skole sprang i mål lenge før konkurrentene. Lag 1 fra 7.trinn satte til og med runderekord på stadion med 4:24.43.

6.trinn stilte også med to lag og 16 elever deltok. Det ene laget kom på 2.plass, mens det andre laget vant i åpen klasse.

Elevene som ikke deltok i stafetten var med for å heie på medelevene sine.

Elever og lærere er svært fornøyde med dagen og innsatsen til de spreke Håkvikelevene.


Strandryddeuka 2019

Hele Håkvik skole har vært med på strandryddeuka. Vi har samlet inn søppel fra ytterst på Skjomnes til Tangbergan. I år fant vi mindre søppel enn tidligere år. Det viser vel at det nytter med ryddeaksjoner. Det var kaldt, men elevene våre jobbet kjempegodt!

Innskriving av nye 1. klassinger

Håkvik skole har hatt innskriving på skolen, med flinke 5. klassinger som faddere. Som foresatt må du også logge deg inn og registrere ditt barn i Visma Flyt Skole, som er Narvik kommunes nye skolesystem.

Les mer på Narvik kommunes hjemmeside og eget skriv.100 - årsfest

I dag hadde 1. klassingan gått 100 dager på skolen - og da ble det feiring!

1. klassingene kunne fortelle at de hadde lært å både lese, skrive og regne. De hadde ikke lært minus ennå.


Visma Flyt for foresatte