Håkvik skole - nyheter

Håkvik skole - SFO har fått nytt telefonnummer: 477 62 950

Informasjon om korona

Fra 2. juni kan alle elevene på Håkvik skole komme tilbake til skolen. Alle klassene vil fortsatt ha minst en dag med uteskole/ læring i friluft i uka.

Skoledagen for alle elevene vil fortsatt være fra kl. 09.00 - 13.30. Skolen har inspiserende lærere ute fra kl. 08.50, og vi oppfordrer elevene til ikke å møte på skolen før dette tidspunktet.

SFO har vanlig åpningstid.

Les mer i informasjonsskrivet fra 29. mai 2020

Informasjon til foresatte uke 20

Informasjon til foresatte 23. april 2020

Informasjon til foresatte - uke 12

Informasjon til foresatte 20. mars 2020

17 mai - håkvik skole - ferdig versjon 2020.mp4

17.mai 2020

Kjære små og store i Håkvik.

På Håkvik skole har vi tradisjon for at 7.trinn m/foresatte arrangerer 17.mai ved Håkvik skole. Denne tradisjonen ønsker vi å holde på også i år, og har derfor laget en digital markering hvor vi også har fått god hjelp fra elever på alle trinn.

Gratulerer så mye med dagen!


«Hjelp, barnet mitt skal begynne på skolen!»

Mobbeombudene i Nordland, Troms og Finnmark arrangerer et digitalt foreldremøte for dere som har barn i aldersgruppen 4-10 år.

Møtet er åpent for alle, og handler om retten til et trygt og godt skolemiljø.

Tid: Tirsdag 9. juni kl. 20.15 – 21.00

Sted: Nettbasert – last ned appen som heter Zoom og delta ved å klikke på følgende link

https://us04web.zoom.us/j/75978065609?pwd=TmF4WS9BVk9oNno1TkRoY0lWUkYxZz09

Mer informasjon om arrangementet finner dere på ombudenes facebooksider. https://www.facebook.com/events/1150365915296593/

Hilsen fra

Mobbeombudet i Nordland og Mobbeombudene i Troms og Finnmark

Invitasjon til forskerfabrikkens sommerskole i Narvik.

Hvor og når: Newton-rom, Parkhallen Narvik, nedenfor Torvet i Kongens gate

Uke 26 (22.–26. juni) Mandag til fredag kl. 09–15

Påmeldingen åpner 22. april kl. 09.00

Pris: 1695,-

Mer informasjon og påmelding: Telefon: 22 15 54 00 sommerlab.no


Narvik-med-logofelt-hydro-digital.pdf

Helsesykepleier

Selv om skolen nå er stengt, kan dere fortsatt få tak i helsesykepleier. Hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, tar du kontakt på telefon.

Ring eller send SMS til: 99433230

Hilsen helsesykepleier Line :)

Til elevene fra helsesykepleier - uke 13
Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen. Les mer her

Visma Flyt skole - foresatte

På Håkvik skole ta kontakt med liv.heidi.bakke@narvikskolen.no eller astri.sletteng@narvikskolen.no for spørsmål.

Spørsmål angående Visma Flyt og SFO kontakt merete.oien@narvikskolen.no

Tilgang på Appwriter og TxtAnalyser

Alle elever i Narvikskolen har nå tilgang til å bruke AppWriter og TxtAnalyser.

AppWriter er et lese- og skrivestøtteverktøy. TxtAnalyser er et språkverktøy som

kan korrigere elevenes stave- og grammatikkfeil i sanntid. Begge verktøyene kan

brukes av alle elever.

Elever og lærere på skolen får fremover opplæring i bruk av verktøyene.

Les mer om verktøyet her.


Elevrådet 2019/20

I elevrådet for skoleåret 2019/20 sitter Philip, Elvira, Erle, Børge, Ronja, Benjamin, Jonas og Andrea.


Aktivitetsdag i fjæra

Onsdag i uke 36 arrangerte 7. trinn aktivitetsdag for resten av skolen. Dette er en årlig tradisjon, og årets utgave ble holdt på håkvikleira. Her var det 9 ulike stasjoner som alle elevene var innom, i grupper på tvers av trinnene. Til tross for litt varierende høstvær var alle i godt humør, og det ble en kjempefin dag. Årets aktiviteter var vardebygging, skattejakt, sisten, stjerneorientering, “ku og fjøs”, landart, filmquiz, flyndrekast og vannrør med ball.

Kampanje mot lus

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer foresatte til å foreta lusesjekken i uke 37, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.


Opplæringslovens §9-A

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

Bestille skolemelk

Det er nå åpnet for å bestille skolemelk for skoleåret 19/ 20. Foresatte bestiller selv skolemelk fra skolelyst.no.

Alle elever får nå tilbud om et melkefritt alternativ - Havredrikk.

For mellomtrinnet er det følgende endring:

Økologisk lettmelk bringebær er erstattet med Smoothie Frukt og grønnsak.

Ellers er utvalget for bestilling som tidligere.

Bestille skolefrukt, skoleåret 19/ 20

Håkvik skole tilbyr skolefrukt til sine elever. De som ønsker å bestille skolefrukt gjør det på nettsiden skolefrukt.no

Tinestafetten 2019

Håkvik skole deltok med fire lag på Tinestafetten på Narvik stadion tirsdag 9.mai. 7.trinn stilte med to lag og 16 elever deltok. Begge lagene vant overlegent i hvert sitt heat, og Håkvik skole sprang i mål lenge før konkurrentene. Lag 1 fra 7.trinn satte til og med runderekord på stadion med 4:24.43.

6.trinn stilte også med to lag og 16 elever deltok. Det ene laget kom på 2.plass, mens det andre laget vant i åpen klasse.

Elevene som ikke deltok i stafetten var med for å heie på medelevene sine.

Elever og lærere er svært fornøyde med dagen og innsatsen til de spreke Håkvikelevene.


Strandryddeuka 2019

Hele Håkvik skole har vært med på strandryddeuka. Vi har samlet inn søppel fra ytterst på Skjomnes til Tangbergan. I år fant vi mindre søppel enn tidligere år. Det viser vel at det nytter med ryddeaksjoner. Det var kaldt, men elevene våre jobbet kjempegodt!

Innskriving av nye 1. klassinger

Håkvik skole har hatt innskriving på skolen, med flinke 5. klassinger som faddere. Som foresatt må du også logge deg inn og registrere ditt barn i Visma Flyt Skole, som er Narvik kommunes nye skolesystem.

Les mer på Narvik kommunes hjemmeside og eget skriv.100 - årsfest

I dag hadde 1. klassingan gått 100 dager på skolen - og da ble det feiring!

1. klassingene kunne fortelle at de hadde lært å både lese, skrive og regne. De hadde ikke lært minus ennå.


Visma Flyt for foresatte