Håkvik skole - nyheter

God sommer

Håkvik skole ønsker alle elever, foreldre og ansatte en riktig god sommer!

  • SFO er feriestengt i uke 27, 28, 29 og 30.

  • SFO er åpent fra mandag 2.august.

  • Første skoledag etter ferien er mandag 23.august.

Til høsten fortsetter Silje Pettersen som rektor på skolen, og er konstituert i jobben fram til 1.januar.

Rydd en strand 2021

Denne uken har elevene deltatt på den årlige ryddeaksjon "Rydd en strand". Klassene har jobbet hardt langs hele strandsonen fra Skjomnes til Emmenes.

Samtidig som vi ser at det hjelper med årlig plukking i samme området, lar ungene seg skremme av mengden søppel vi finner. Vi har lært om konsekvensene forurensningen har på dyreliv og menneskelig trivsel i fjæra, mikroplast og hva som må til for å rette på denne enorme forsøplingen.

Også i år er mesteparten av søppelet plast, tauverk,isopor, metall og hermetikk. Et par flaskeposter fant vi også.

Håkvik skole er stolt over jobben elevene har gjort!

Sommerles 2021

Sommerles.no er en digital lesekampanje for 1.-7.trinn som varer fra 1.juni til 31.august. På sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, få kule premier, lesetips, lese den eksklusive Sommerles-fortellingen, løse oppgaver og følge med på hva vennene dine leser. Les mer om Sommerles på altom.sommerles.no.

Vi oppfordrer alle elevene på Håkvik skole til å delta på kampanjen. Forskning fra England og USA viser at barn som ikke leser i løpet av sommeren minster inntil 3 måneder med lesekompetanse. Barn som leser og er med på lesekampanjer mister minimalt.

Skolenes sangdag 12.mai

Alle sang med på sangene i hver sine soner på "Skolenes sangdag"

DKS: Phønix

Torsdag 15.april deltar vi på DKS-konsert med "Phønix", som er et dansk folkemusikkband. Konserten er digital og vi følger den fra klasserommet. Mer informasjon om konserten finner dere her på hjemmesiden til DKS.

Kampanje mot hodelus

For å sikre en lusefri vår oppfordrer FHI alle skoler og barnehager til å gjennomføre kampanje mot hodelus i uke 10/11. Vi oppfordrer derfor alle foresatte til å sjekke barna for hodelus. Hvordan dere sjekker og behandler hodelus kan leses om i denne brosjyren fra FHI.

DKS: Harry Påtter

Tirsdag 23.februar skal 1.-7.trinn på DKS-forestiling på Narvik kulturhus. Forestillinga heter "Harry Påtter" og mer informasjon om forestillingen finner dere på hjemmesiden til DKS.

Solmarkering

Sola skinte på flaggstanga 16.februar. Hele skolen var samlet i hver sine soner for å markere dette. 1.klasse ledet an med solsanger og Blime-dansen for å feire at sola er tilbake i Håkvik.

Skøytedager i januar

Alle klassene på Håkvik skole har hatt skøytedager i januar. Noen har vært på Silvannet, og noen har vært på skøytebanen i Håkvik. Fornøyde og aktive unger!


God jul og godt nyttår

Vi på Håkvik skole ønsker alle sammen en riktig god jul og godt nyttår.

Første skoledag etter juleferien er mandag 4.januar.

Innskriving av nye 1.klassinger

Innskriving for elever som er født i 2015 og skal starte i 1.klasse høsten 2021 er åpen fra 15.-30.november.

Som foresatt må du logge inn på Visma flyt skole. Logg på med BankID og for å takke ja til skoleplass må du trykke på "samtykke" og deretter "ja". Søknad om SFO-plass gjøres også der, og fristen for det er 1.mars 2021.

Mer informasjon på Narvik kommunes hjemmeside.

ELEVUNDERSØKELSEN

Pålogging for elever: https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx

I uke 44 gjennomfører 5.-7.trinn elevundersøkelsen. Det er en spørreundersøkelse om elevenes læring og trivsel på skolen.

Mer informasjon til foresatte

Elevrådet og skolestruktur

Elevrådet i Håkvik deltok på nettmøte med administrasjonen og politikerne i Narvik kommune om skolestruktursaken. Elevrådet hadde flere innspill til møtet, og de var opptatt av å fortelle om det som er bra med Håkvik skole. De fortalte også om hva de mener kan gjøres for at skolen skal bli enda bedre. Elevrådet hadde også mange tanker om hvilke fordeler og ulemper det er ved å begynne på ungdomsskolen på Ankenes eller i byen.

Syke elever må ikke komme på skolen

På grunn av koronasituasjonen er det viktig at syke elever ikke kommer på skolen. Det gjelder også ved milde symptomer som er svært vanlig om høsten.

Smittevernveilederen fra Udir er tydelig på at elever med symptomer ikke må komme på skolen. Det er noen unntak: elever med kjent pollenallergi, elever med rennende nese på grunn av at de har vært ute og med ingen andre symptomer, og elever som har restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon, men god allmenntilstand.

Det er foresatte som må vurdere om sitt barn er syk eller ikke, og alle barn med nyoppståtte symptomer må dra hjem fra skolen.

Smittevernveileder fra Udir 1.-7.trinn

Kampanje mot hodelus

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer foresatte til å foreta lusesjekken i uke 37, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Brosjyre fra Folkehelseinstituttet

Velkommen til nytt skoleår!

Første skoledag for skoleåret 2020/2021 er mandag 17.august.

1.klasse: 09:00 - 11:00

2.-7.klasse: 08:30 - 11:30

SFO har vanlig åpningstid.

Vi gleder oss til å møte nye og gamle elever igjen!

Håkvik skole - SFO har fått nytt telefonnummer: 477 62 950

God sommer

Håkvik skole ønsker alle elever, foresatte og ansatte en riktig god sommer!

  • SFO har feriestengt mellom 6. juli - 3. august.

  • SFO har planleggingsdag fredag 14. august (SFO stengt)

  • Elevene har skolestart mandag 17. august etter sommerferien.

Fra 1. august 2020 .- 1. august 2021 er Silje Pettersen konstituert som rektor ved Håkvik skole.

Bestille skolemelk

Det er nå åpnet for å bestille skolemelk for skoleåret 20/ 21. Foresatte bestiller selv skolemelk fra skolelyst.no.

Utvalget for bestilling er som tidligere.

Bestille skolefrukt

Håkvik skole tilbyr skolefrukt til sine elever. De som ønsker å bestille skolefrukt gjør det på nettsiden skolefrukt.no
Visma Flyt skole - foresatte

På Håkvik skole ta kontakt med liv.heidi.bakke@narvikskolen.no eller astri.sletteng@narvikskolen.no for spørsmål.

Spørsmål angående Visma Flyt og SFO kontakt merete.oien@narvikskolen.no

Tilgang på Appwriter og TxtAnalyser

Alle elever i Narvikskolen har nå tilgang til å bruke AppWriter og TxtAnalyser.

AppWriter er et lese- og skrivestøtteverktøy. TxtAnalyser er et språkverktøy som

kan korrigere elevenes stave- og grammatikkfeil i sanntid. Begge verktøyene kan

brukes av alle elever.

Elever og lærere på skolen får fremover opplæring i bruk av verktøyene.

Les mer om verktøyet her.


Elevrådet 2019/20

I elevrådet for skoleåret 2019/20 sitter Philip, Elvira, Erle, Børge, Ronja, Benjamin, Jonas og Andrea.


Aktivitetsdag i fjæra

Onsdag i uke 36 arrangerte 7. trinn aktivitetsdag for resten av skolen. Dette er en årlig tradisjon, og årets utgave ble holdt på håkvikleira. Her var det 9 ulike stasjoner som alle elevene var innom, i grupper på tvers av trinnene. Til tross for litt varierende høstvær var alle i godt humør, og det ble en kjempefin dag. Årets aktiviteter var vardebygging, skattejakt, sisten, stjerneorientering, “ku og fjøs”, landart, filmquiz, flyndrekast og vannrør med ball.

Kampanje mot lus

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Vi oppfordrer foresatte til å foreta lusesjekken i uke 37, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.


Opplæringslovens §9-A

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig

  • si ifra til rektor

  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

Tinestafetten 2019

Håkvik skole deltok med fire lag på Tinestafetten på Narvik stadion tirsdag 9.mai. 7.trinn stilte med to lag og 16 elever deltok. Begge lagene vant overlegent i hvert sitt heat, og Håkvik skole sprang i mål lenge før konkurrentene. Lag 1 fra 7.trinn satte til og med runderekord på stadion med 4:24.43.

6.trinn stilte også med to lag og 16 elever deltok. Det ene laget kom på 2.plass, mens det andre laget vant i åpen klasse.

Elevene som ikke deltok i stafetten var med for å heie på medelevene sine.

Elever og lærere er svært fornøyde med dagen og innsatsen til de spreke Håkvikelevene.


Strandryddeuka 2019

Hele Håkvik skole har vært med på strandryddeuka. Vi har samlet inn søppel fra ytterst på Skjomnes til Tangbergan. I år fant vi mindre søppel enn tidligere år. Det viser vel at det nytter med ryddeaksjoner. Det var kaldt, men elevene våre jobbet kjempegodt!

Innskriving av nye 1. klassinger

Håkvik skole har hatt innskriving på skolen, med flinke 5. klassinger som faddere. Som foresatt må du også logge deg inn og registrere ditt barn i Visma Flyt Skole, som er Narvik kommunes nye skolesystem.

Les mer på Narvik kommunes hjemmeside og eget skriv.100 - årsfest

I dag hadde 1. klassingan gått 100 dager på skolen - og da ble det feiring!

1. klassingene kunne fortelle at de hadde lært å både lese, skrive og regne. De hadde ikke lært minus ennå.


Visma Flyt for foresatte