Arrangementer

På skolen vår har vi  tre store arrangementer i løpet av et skoleår:

Sommeravslutning

I tillegg er 5., 6. og 7. årstrinn arrangør av elevkvelder for de største elevene på skolen.