Virksomhetsplan

I virksomhetsplanen vår finner du nyttig lesing om Håkvik skole som vi ønsker å informere om,

-alt fra organisering av skoledagen, Håkvik skole sine skoleregler, IKT og så videre.