Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten

Håkvik skoles helsesykepleier er Lisa Lahti. 

Lisa har kontortid på skolen to dager i uken, det varierer hvilke dager.  

Lisa treffes på telefon: 902 89 992.

E-post: lisa.aas@narvik.kommune.no

Om skolehelsetjenesten:

Helsetjenesten i skolen er et lovpålagt kommunalt lavterskel tilbud.

Helsesøster har taushetsplikt, så lenge det ikke er fare for liv og helse.

Mål for skolehelsetjenesten:

Faste oppgaver for helsesøster i skolehelsetjenesten:

1. klasse

Skolestartundersøkelse både hos helsesøster og lege. Alle får tilbud, og dette gjennomføres på høsten etter skolestart. Helsestund i klassen hvor helsesøster, fysioterapeut  og lege har forskjellige stasjoner med elevene hvor ulike temaer blir snakket om.

2. klasse

Vaksine mot Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste. Her ønsker vi at foresatte følger eleven til vaksineringen. Psykologisk førstehjelp undervisning i klassen der vi snakker om følelser, og hvordan eleven selv kan lære å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter. Vi snakker om de røde/onde og ødeleggende tankene, og de grønne/gode hjelpsomme tankene.

3. klasse

Elever på 3. trinn får tilbud om måling av vekt og lengde.

5.klasse

Undervisning om pubertet, hygiene og egenomsorg. Vi deler klassen i jente og guttegrupper. Elevene får også med seg et hefte hjem “Hva skjer” som tar opp de temaene vi har snakket om.

6. klasse

MMR-vaksine (Meslinger, kusma, røde hunder)

7. klasse

HPV-vaksine, alle jenter og gutter får tilbud om vaksine som forebygger livmorhals/anus og peniskreft. Undervisning i forhold til kropp, sette egne grenser, holdninger, vennskap og sosiale medier. En forberedelse til overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

Vi ønsker et godt samarbeid mellom skole og hjem. Det er viktig at skolen, skolehelsetjenesten får beskjed hvis det er noe som gjør skolehverdagen tung eller vanskelig for eleven, slik at de kan bli møtt og tatt vare på en best mulig måte.