Renhold/ drift

Renholdsoperatør

Wenche Munkli

E-post: wenche.munkli@narvik.kommune.no

Telefon: 769 12 820

Driftsoperatør

Marianne Anthonsen

E-post: marianne.anthonsen@narvik.kommune

Telefon: 769 12 820