SFO

SFO

Skolefritidsordninga(SFO) er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid. Bemanninga er 1 voksen på 15 elever. Alle elever på 1. årstrinn er sikret plass i SFO. Halv plass med 12 timer i uka er gratis for elever på 1. og 2.trinn.

Informasjon og vedtekter til SFO i Narvik kommune.

Daglig åpningstid er fra kl. 07:30 – 16.15. Åpner 07:00 etter behov. 

SFO-leder orienterer om SFO på foreldremøtet til 1. kl våren før oppstart.

Telefon SFO: 477 62 950, 769 12 826