SFO

Skolefritidsordninga(SFO) er et omsorgs- og fritidstilbud. Bemanninga er én voksen på 15 elever. Alle elever på 1. årstrinn er sikret plass i SFO. Fra 1. – 3. årstrinn er det 23 elever som benytter seg av SFO-tilbudet skoleåret 2020/2021.

Daglig åpningstid er fra kl. 07:30 – 16.15. Åpner 07:00 etter behov. SFO-leder orienterer om SFO på foreldremøtet til 1. kl våren før oppstart.

SFO er stengt i romjul og i stille uke i påsken.
Fellesferie (SFO sommerstengt) uke 27, 28, 29 og 30 (5. juli - 2. august 2021)
Heldagsåpen SFO på elevfrie skoledager.

Telefon SFO: 477 62 950, 769 12 826