Om oss

Håkvik skole ligger 13 kilometer sør for Narvik sentrum. Vi er en mellomstor skole med flotte utearealer. I tillegg til en flott skolegård har vi gangavstand til skog, myr, elv, fjell og fjære. Vi er en Olweusskole og en LP-skole. Vi jobber med skolens læringsmiljø og har som målsetting å bli en mobbefri skole.

Håkvik skole har 27 ansatte og 141 elever fordelt på 1. – 7. årstrinn. Fra 1. – 3. årstrinn er det 18 elever som benytter seg av SFO tilbudet ved skolen. Konstituert rektor ved skolen er Astri E. Sletteng. Rektor stedfortreder er Silje Pettersen.

Dette skoleåret jobber vi spesielt med LP revitalisering, Olweusrevitalisering/ BTI (bedre tverrfaglig innsats) og skolebasert kompetanseutvikling/ fagfornyelsen.

Her finner du Håkvik skole