Elevråd

Elevrådet 2023/2024

I elevrådet er det 2 elever fra hvert trinn 4.-7.

Representanter i elevrådet dette skoleåret er 

Elevrådet 2021/2022

I elevrådet sitter det 2 elever fra hver klasse 4.-7.trinn. 

Representanter i elevrådet dette skoleåret er Maija, Marius, Jens, Eline, Jacob, Emelia, Liam og Mille. 

Elevrådet 2020/2021

Representanter i elevrådet: Eline og Mikkel, Hermann og Sunniva, Børge og Sigrid, Storm og Linnea 

Elevrådet 2019/20

I elevrådet for skoleåret 2019/20 sitter Philip, Elvira, Erle, Børge, Ronja, Benjamin, Jonas og Andrea. 

Elevrådet 2018/ 2019

Dette er elevrådet skoleåret 2018/19 på Håkvik skole. Elevrådet sin oppgave er å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Elevrådet jobber med saker som er viktig for elevene.