Skjema og søknad

Søknad om permisjon

Du bruker Visma Flyt skole når det skal søkes om permisjon for ditt barn, og du sender inn søknaden digitalt.

Visma Flyt skole

Har du spørsmål angående å søke permisjon kontakt:

Generelt om elevfravær i grunnskolenSøke om SFO plass

Søknad om SFO - plass gjøres på Visma Flyt Skole

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med Håkvik skole 769 12 826 (SFO) eller 769 12 820.

Les mer på Narvik kommunes hjemmeside og eget skriv.

Har du spørsmål angående å søke SFO plass kontakt: