Flyttemelding

Melding om skolebytte ved flytting_Håkvik.pdf

Melding om skolebytte

Når en elev flytter fra Håkvik skole til annen skole må dette skjemaet fylles ut av foresatte og leveres skolen.