Flyttemelding

Melding om skolebytte ved flytting (1).pdf

Melding om skolebytte

Når en elev flytter fra Håkvik skole til annen skole må dette skjemaet fylles ut av foresatte og leveres skolen.