Skoleruta 23/24

Merknader for Håkvik skole:

Elevene avspaserer onsdag 20.desember for forskjøvet skoledag med salgsmesse om ettermiddagen. 

Elevene avspaserer fredag 21. juni for forskjøvet skoledag med sommeravslutning om ettermiddagen. 


Åpningstider SFO:

SFO oppstart tirsdag 1.august. 

SFO har planleggingsdag fredag 18.august (SFO stengt).

SFO er stengt i romjul og i stille uke i påsken. 

Heldagsåpen SFO på elevfrie skoledager.